Çevre Politikası

Has Sentetik,  kendine benimsediği misyon doğrultusunda yıllardır, yaşadığımız çevrenin önemini unutmadan üretim yapmakta, fabrikalarına kurduğu alt yapılarla, doğaya saygılı davranmaktadır.

Bu bilinçle hareket eden Has Sentetik  iş yaparken herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadan çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmayı hedef edinmiştir.

Has Senetetik , her proje için gerekiyor ise; oluşabilecek çevresel riskler çerçevesinde uygun prosedür ve talimatlar hazırlar. Bu iş yapılırken çevre yönetmelikleri, işin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, şartnamelerdeki yükümlülükler, iş yapma yöntemi, çevre koruma şartları/standartları, ve Has Senetetik  kendi iç prosedür ve talimatları dikkate alınır.

Has Senetetik, yakın ilişki içinde olduğu taşeron ve tedarikçileri de birlikte çalışılan noktalarda (taşıma, muhafaza, koruma, uygulama süreçlerinde) çevre yönetimi konusunda prosedür ve talimatlarına uygun iş yapmak zorundadırlar. Birlikte çalıştığı çözüm ortaklarına bu konudaki bilgilendirmeyi yapar ve gerekli eğitimi verir.

Has Sentetik , çevre yönetimi konusundaki prosedür ve talimatları herkesin kolay ulaşabileceği, görebileceği, dikkat çekecek yerlerde bulundurmaktadır.