Firmamız ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesi ile doğrudan ilişkilidir ilkesiyle hareket eder. Temel insan kaynakları stratejimiz, çalışanlarımızın yaşam kalitesini, motivasyonunu en üst düzeye ulaştırmak, orada tutmaya yönelik destekleyici imkan ve araçlarla öğrenen, öğreten üst düzey iletişim yeteneklerine sahip, bilgili, tecrübeli, sadık ve çalışkan bireylerden oluşan büyük bir takım olmaktır. Bu strateji doğrultusunda insan kaynakları birimimiz tarafından tüm çalışanlarımızın katılımıyla kısa ve uzun dönem kurumsal gelişim ve motivasyon planları oluşturularak hayata geçirilir.

Kariyer ve Yükselme
Has Sentetik Dokuma fırsat eşitliği ilkesi ve yatay bir örgütlenme stratejisiyle eski ve yeni tüm çalışanlarına rekabetçi ve performansa yönelik bir kariyer/yükselme modeli ortaya koyar. Çalışanlarımızın liderlik ve yönetimsel yetenekleri desteklenerek takım içerisinden yıldızlar ve yöneticiler çıkartmak en önemli misyonumuzdur.

• Fırsat Eşitliği ve Adalet
• İş Ahlakı ve Dürüstlük
• Güvenilirlik
• Yaratıcılık ve Cesaret
• Şeffaflık ve Katılımcılık
• Rekabetçilik
• Firma Kültürü ve Ortak Değerlere Bağlılık

Has Sentetik Dokuma tüm çalışanlarına performans, verimlilik ve motivasyonlarını destekleyecek ortam ve araçlar sunar. Çalışma ortamlarımız gizlilik, güvenlik, sağlıklı çalışma koşulları, dinlenme, eğitim gibi birçok konu özenle değerlendirilerek dekore edilmiştir.

Firmamızı geleceğe taşıyacak, bizimle birlikte büyüyecek bilgi birikimi ve potansiyele sahip, takım çalışmasını iş hayatının değişmez bir parçası olarak gören, sosyal zekası ve iletişim yetenekleri gelişmiş, öğrenmek ve öğretmenin kendisine ve takıma katkısının önemini kavramış, hedefleri ve hayalleri olan, bu hayalleri bulunduğu takımın vizyonuyla birleştirebilecek, özgüven sahibi ve özellikle çalışkan adaylar, takımın diğer parçaları tarafından fırsat eşitliği ilkesiyle 3 aşamalı bir işe alım ve oryantasyon sürecinin ardından takıma katılırlar.

Öğrenen ve öğreten bir kurum olma misyonuyla, kalite ve verimliliğimizi en üst seviyede tutmaya yönelik eğitim, seminer ve organizasyonlar tarafımızdan organize edilmektedir. Yeni çalışanlarımız oryantasyon süresi boyunca sorun çözme, takım çalışması, stres yönetimi, performans, kalite ve verimlik konularında hizmet içi eğitimlere tabi tutulur.

Çalışanlarımızın ücretlerinin belirlenmesinde işin tanımı, kişisel yetkinlik, performans, firmanın finansal durumu ve genel piyasa koşulları dikkate alınır. Enflasyon ve performans göz önüne alınarak yılda en az bir defa ücret artışı yapılır.

background-about-us-1